Polityka prywatności

 

Polityki prywatności Zumiq.pl

Informacje ogólne

 1. Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazanych przez Użytkowników w związku z korzystaniem przez nich usług www.zumiq.pl.
 2. Administratorem danych osobowych zawartych w serwisie jest firma ZUMIQ Agnieszka Jatczak, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki, NIP 8212055168, REGON 383522990.
 3. Możliwości kontaktu z Administratorem danych osobowych:
 4. Pisemnie na adres: ZUMIQ Agnieszka Jatczak, ul. Surowieckiego 4/37, 02-785 Warszawa
 5. Mailowo: sklep@zumiq.pl

2. Zakres przetwarzanych danych osobowych

 1. W związku z prowadzoną przez siebie działalnością gospodarczą Administrator zbiera i przetwarza dane osobowe zgodnie z właściwymi przepisami, w tym w szczególności z RODO*, i przewidzianymi w nich zasadami przetwarzania danych.
 2. Przetwarzając dane Administrator zapewnia ich bezpieczeństwo i poufność oraz dostęp do informacji, o tym przetwarzaniu, dla osób, których dane dotyczą.
 3. W związku z prowadzoną przez siebie działalnością gospodarczą Administrator prosi użytkowników o podanie pewnych danych osobowych w związku z dostawą produktów lub usług zamawianych przez użytkownika.
 4. dane osobowe obejmują:
  • dane kontaktowe, w tym imię i nazwisko, adres poczty elektronicznej, numer telefonu, adres dostawy i adres fakturowania
  • login oraz informacje dotyczące konta
  • dane osobowe, w tym płeć, miejscowość zamieszkania, datę urodzenia i historię zakupów
  • elementy graficzne, fotografie oraz filmy wideo;
  • informacje nt. cech fizycznych użytkownika, np. rozmiar ubrania;
  • preferencje osobiste, w tym tzw. listę życzeń jak również preferencje marketingowe i w zakresie plików typu cookies

3. Prawa osób której dotyczą dane osobowe

 1. W związku z przetwarzaniem przez Administratora Twoich danych osobowych masz następujące prawa:
  1. prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, czyli prawo do uzyskania potwierdzenia czy Administrator przetwarza dane oraz informacji dotyczących takiego przetwarzania;
  2. prawo do sprostowania danych, jeżeli dane przetwarzane przez Administratora są nieprawidłowe lub niekompletne;
  3. prawo żądania od Administratora usunięcia danych;
  4. prawo żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania danych;
  5. prawo do przenoszenia danych, czyli prawo do otrzymania dostarczonych Administratorowi danych osobowych oraz przesłania ich innemu administratorowi;
  6. prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych (za wyjątkiem sytuacji, kiedy dane przetwarzane są na podstawie przepisów prawa i okres ich koniecznej archiwizacji nie upłynął);
  7. prawo wniesienia skargi do polskiego organu nadzorczego lub organu nadzorczego innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej, właściwego ze względu na miejsce zwykłego pobytu lub pracy osoby, której dane dotyczą lub ze względu na miejsce domniemanego naruszenia RODO;
  8. prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie (bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem);
  9. prawo do uzyskania interwencji ludzkiej ze strony Administratora, wyrażenia własnego stanowiska i do zakwestionowania decyzji opartej na zautomatyzowanym przetwarzaniu danych.
 2. Prawa wymienione w pkt 1)-6) i pkt 8)-9) powyżej można zrealizować m.in. poprzez kontakt z osobą odpowiedzialną za ochronę danych (adres podany na wstępie). Wniosek powinien, w miarę możliwości, precyzyjnie wskazywać, czego dotyczy żądanie, tj. w szczególności:
 3. z jakiego uprawnienia chce skorzystać osoba składająca wniosek (np. prawo do otrzymania kopii danych, prawo do usunięcia danych, itd.);
 4. jakiego procesu przetwarzania dotyczy żądanie (np.: otrzymywanie newslettera na określony adres e-mail, itp.)
 5. Jeżeli Administrator nie będzie w stanie ustalić treści żądania lub zidentyfikować osoby składającej wniosek w oparciu o dokonane zgłoszenie, zwróci się do wnioskodawcy o dodatkowe informacje.
 6. Odpowiedź na zgłoszenie powinna być udzielona w ciągu miesiąca od jego otrzymania. W razie konieczności przedłużenia tego terminu Administrator informuje wnioskodawcę o przyczynach takiego przedłużenia.
 7. Odpowiedź udzielana jest w formie pisemnej, chyba, że wniosek został złożony drogą e-mailową lub zażądano w nim przekazania odpowiedzi w formie elektronicznej.

4. Postanowienia końcowe

 1. W związku z prowadzeniem działalności wymagającej przetwarzania danych osobowych dane te są ujawniane zewnętrznym podmiotom, takim jak: firmy kurierskie, kancelarie prawne, biura księgowe i rachunkowe, banki, operatorzy pocztowi, przewoźnicy, partnerzy świadczący usługi techniczne (np. rozwijanie i utrzymywanie systemów informatycznych i serwisów internetowych).

*Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl